Blog 23 september, 2019

Flex en Zekerheid

Flex en Zekerheid, het ultieme voorbeeld in ons vakgebied van een contradictie in terminus, of te wel twee tegengestelde krachten waarvan het de vraag is of deze met elkaar te verenigen zijn?

Sluit het één het ander uit? In de dagelijkse praktijk streven wij als uitzendorganisatie naar een optimale balans tussen de belangen van onze medewerkers én onze opdrachtgevers.
Hierbij is het ‘gevaarlijk’ om de aanname te doen dat alle medewerkers zitten te wachten op zekerheid en alle opdrachtgevers alleen maar uit zijn op flexibiliteit.

Uit recent onderzoek blijkt dit genuanceerder te zijn. Mensen die die voor een uitzendorganisatie werken zijn in te delen in 5 persoonsprofielen. We kennen de ‘Vrije Vogel’, de ‘Lichtvoetige Doener’, ‘de Nieuwsgierige Jobhopper’, ‘de Perspectief zoekende Doorstapper’ en de ‘Standvastige Zekerheidszoeker’. Ieder voor zich met eigen unieke eigenschappen en redenen om voor een uitzendorganisatie aan de slag te gaan.

Waar is de ruimte voor het individu? In een polderlandschap waar beleid gemaakt wordt voor de massa en randvoorwaarden tot stand komen op basis van het compromismodel. Is de beschermingswal voor werknemers effectief en gewenst? De pen waarmee de wet en regelgeving is geschreven doet mijns inziens géén recht aan de waarde die uitzendwerk heeft voor het individu, de economie én de samenleving in het algemeen.

Als je vanuit een andere bril durft te kijken naar de basisopstelling van de arbeidsmarkt en alle bepalende spelers de revue laat passeren dan zie je dat de uitzendbranche, als belangrijke speler op het middenveld, werknemers en werkgevers met elkaar weet te verbinden en een onmisbare schakel is in economisch goede én mindere tijden (aanval en verdediging).

Een positie waar wij ons met Intermediair Uitzendbureau al sinds 1986 prettig bij voelen en trots op zijn!